Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fiber
fiber
['faibə]
Cách viết khác:
fibre
['faibə]
như fibre(Tech) sợi, chất sợi, sợi quang (optical fiber)


(tô pô) thớ, sợi

/'faibə/ (fiber) /'faibər/

danh từ
(sinh vật học) sợi, thớ
sợi phíp
cotton fibre sợi bông
cấu tạo có thớ, kết cấu có thớ
(thực vật học) rễ con
tính tình
a man of coarse fibre người tính tình thô lỗ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fiber"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.