Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
finger-fern
finger-fern
['fiηgəfə:n]
danh từ
(thực vật học) cây tổ diều


/'fiɳgərə:n/

danh từ
(thực vật học) cây tổ diều

Related search result for "finger-fern"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.