Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fire-drake
fire-drake
['faiədreik]
danh từ
sao băng
(thần thoại,thần học) rồng phun lửa


/'faiədreik/

danh từ
sao băng
(thần thoại,thần học) rồng phun lửa

Related search result for "fire-drake"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.