Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flower-bed
flower-bed
['flauəbed]
danh từ
luống hoa


/flower-bed/

danh từ
luống hoa

Related search result for "flower-bed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.