Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flower-girl
flower-girl
['lauəgə:l]
danh từ
cô hàng hoa
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cô bé cầm hoa (phù dâu trong đám cưới)


/flower-girl/

danh từ
cô hàng hoa
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cô bé cầm hoa (phù dâu trong đám cưới)

Related search result for "flower-girl"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.