Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flower-piece
flower-piece
['flauəpi:s]
danh từ
tranh vẽ hoa


/flower-piece/

danh từ
tranh vẽ hoa

Related search result for "flower-piece"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.