Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flower-show
flower-show
['flauə∫ou]
danh từ
cuộc triển lãm hoa; chợ hoa


/flower-show/

danh từ
cuộc triển lãm hoa

Related search result for "flower-show"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.