Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flower-vase
flower-vase
['flauəvɑ:z]
danh từ
lọ cắm hoa


/flower-vase/

danh từ
lọ (để cắm) hoa

Related search result for "flower-vase"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.