Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
floweret
floweret
['flauərit]
danh từ
bông hoa nhỏ


/floweret/

danh từ
bông hoa nhỏ

Related search result for "floweret"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.