Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flukiness
flukiness
['flu:kinis]
danh từ
tính chất may mắn, vận may


/flukiness/

danh từ
tính chất ăn may, tính chất tình cờ may mắn

Related search result for "flukiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.