Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
galeeny
galeeny
[gə'li:ni]
danh từ
(động vật học) gà Phi


/gə'li:ni/

danh từ
(động vật học) gà Phi

Related search result for "galeeny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.