Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ginny
ginny
['dʒini]
tính từ
say rượu


/'dʤinmil/

tính từ
say rượu

Related search result for "ginny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.