Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
golf-club

golf-club
['gɔlf'klʌb]
danh từ
gậy đánh gôn


/'gɔlfklʌb/

danh từ
gậy đánh gôn
câu lạc bộ của những người chơi gôn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "golf-club"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.