Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
golfer

golfer
['gɔlfə]
danh từ
người chơi gôn


/'gɔlfə/

danh từ
người chơi gôn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "golfer"
  • Words pronounced/spelled similarly to "golfer"
    glover golfer

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.