Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
green fingers
green+fingers
['gri:n'fiηgəz]
danh từ
(thông tục) tài trồng vườn


/'gri:n'fiɳgəz/

danh từ
(thông tục) tài trồng vườn

Related search result for "green fingers"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.