Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grinding
tính từ
(nói về âm thanh) ken két, nghiến rítgrinding
['graindiη]
tính từ
(nói về âm thanh) ken két, nghiến rít
to come to a grinding halt
ngừng hẳn lại
grinding poverty
cảnh nghèo nàn thê thảm


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "grind"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.