Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hard-boiled
hard-boiled
['hɑ:d'bɔild]
tính từ
luộc chín (trứng)
(nói về người) cứng rắn, sắt đá, không có tình cảm


/'hɑ:d'bɔild/

tính từ
luộc chín (trứng)
(từ lóng) cứng rắn; sắt đá, không có tình cảm (người

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hard-boiled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.