Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hard-hitting
tính từ
không kiêng dè, bốp cháthard-hitting
['hɑ:d'hitiη]
tính từ
không kiêng dè, bốp chát
a hard-hitting retort
lời đối đáp bốp chát


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hard-hitting"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.