Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hideous

hideous
['hidiəs]
tính từ
gớm guốc (hình thù); ghê tởm (tinh thần đạo đức)
a hideous crime
tội ác ghê gớm


/'hidiəs/

tính từ
gớm guốc (hình thù); ghê tởm (tinh thần đạo đức)
a hideous crime tội ác ghê gớm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hideous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.