Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
horology
horology
[hɔ'rɔlədʒi]
danh từ
thuật đo thời khắc
thuật làm đồng hồ


/hɔ'rɔlədʤist/

danh từ
thuật đo thời khắc
thuật làm đồng hồ

Related search result for "horology"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.