Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hymeneal
hymeneal
[,haime'ni:əl]
tính từ
(thuộc) hôn nhân


/,haime'ni:əl/

tính từ
(thuộc) hôn nhân

Related search result for "hymeneal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.