Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hypersensitive
hypersensitive
[,haipə:'sensitiv]
tính từ
(tâm lý) quá dễ xúc cảm, quá đa cảm
(y học) quá nhạy cảm với dược phẩm nào đó
hypersensitive to antibiotics
quá nhạy cảm với các loại thuốc kháng sinh


/'haipə:'sensitiv/

tính từ
quá dễ xúc cảm, quá đa cảm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.