Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
imaginable
imaginable
[i'mædʒinəbl]
tính từ
có thể tưởng tượng được, có thể hình dung được


/i'mædʤinəbl/

tính từ
có thể tưởng tượng được

Related search result for "imaginable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.