Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infernality
infernality
[,infə:'næliti]
danh từ
tính chất địa ngục
tính chất quỷ quái


/,infə:'næliti/

danh từ
tính chất địa ngục
tính chất quỷ quái

Related search result for "infernality"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.