Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
isogonic
isogonic
[,aisou'gɔnik]
tính từ
(toán học) đẳng giác(vật lí) có cùng độ nghiêng

/,aisou'gɔnik/

tính từ
(toán học) đẳng giác

Related search result for "isogonic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.