Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
keyman
keyman
['ki:mæn]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhân viên điện báo
người giữ vai trò chủ chốt
chuyên viên có kinh nghiệm


/'ki:mæn/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhân viên điện báo
người giữ vai trò chủ chốt
chuyên viên có kinh nghiệm

Related search result for "keyman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.