Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khanh


[khanh]
(cũ) Our favourite subject (used by a king when addressing the qeen or a royal concubine or a mandarin).(cũ) Our favourite subject (used by a king when addressing the qeen or a royal concubine or a mandarin)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.