Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kino


/'ki:nou/

danh từ

chất kinô (nhựa một số cây dùng làm thuốc và để thuộc da)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "kino"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.