Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lộiverb
to swim; to wade
lội ngang qua con suối to wade across a stream

[lội]
động từ.
to swim;
to wade.
lội ngang qua con suối
to wade across a stream.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.