Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ladyish
ladyish
['leidii∫]
tính từ
như bà lớn, có vẻ bà lớn


/'leidiiʃ/

tính từ
như bà lớn, có vẻ bà lớn

Related search result for "ladyish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.