Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lamination
lamination
[,læmi'nei∫n]
danh từ
sự cán mỏng, sự dát mỏng


/,læmi'neiʃn/

danh từ
sự cán mỏng, sự dát mỏng

Related search result for "lamination"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.