Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lascivious
lascivious
[lə'siviəs]
tính từ
dâm dật, dâm đãng; khiêu dâm


/lə'siviəs/

tính từ
dâm dật, dâm đâng; khiêu dâm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lascivious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.