Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leafiness
leafiness
['li:finis]
danh từ
tính chất rậm lá
tính chất giống lá


/'li:finis/

danh từ
tính chất rậm lá
tính chất giống lá

Related search result for "leafiness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.