Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leavening
leavening
['levniη]
danh từ
sự bỏ bột nở vào, sự cho bột nở vào
sự làm cho thấm và thay đổi


/'levniɳ/

danh từ
sự làm lên men
sự làm cho thấm và thay đổi

Related search result for "leavening"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.