Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ley
ley
[lei]
danh từ
đất trồng cỏ
như leu


/lei/

danh từ
đất bỏ hoá
(như) leu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ley"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.