Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
magisterial
magisterial
[,mædʒis'tiəriəl]
tính từ
(thuộc) thầy
(thuộc) quan toà
quyền uy; hách dịch
có uy tín, có thẩm quyền (ý kiến)


/,mædʤis'tiəriəl/

tính từ
(thuộc) thầy
(thuộc) quan toà
quyền uy; hách dịch
có uy tín, có thẩm quyền (ý kiến)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "magisterial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.