Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mediant
mediant
['mi:djənt]
danh từ
(âm nhạc) âm trung


/'mi:djət/

danh từ
(âm nhạc) âm trung

Related search result for "mediant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.