Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
moonshiny
moonshiny
['mu:n,∫aini]
tính từ
dãi ánh trăng, có ánh trăng soi
hay mơ mộng, hay tưởng tượng


/'mu:n,ʃaini/

tính từ
dãi ánh trăng, có ánh trăng soi
hay mơ mộng, hay tưởng tượng

Related search result for "moonshiny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.