Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obnoxiousness
obnoxiousness
[əb'nɔk∫əsnis]
danh từ
tính chất khó chịu, tính chất đáng ghét, ghê tởm
tính chất độc hại


/əb'nɔkʃəsnis/

danh từ
tính chất khó chịu, tính chất đáng ghét, ghê tởm
tính chất độc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.