Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obturate
obturate
['ɔbtjuəreit]
ngoại động từ
đút nút, lắp, bịt, hàn


/'ɔbtjuəreit/

ngoại động từ
đút nút, lắp, bịt, hàn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "obturate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.