Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
obtuse

obtuse
[əb'tju:s]
tính từ
cùn, nhụt
an obtuse knife
dao cùn
(toán học) tù
an obtuse angle
góc tù
chậm hiểu, trì độn
âm ỉ
an obtuse pain
đau âm ỉtù (góc)

/əb'tju:s/

tính từ
cùn, nhụt
an obtuse knife dao cùn
(toán học) tù
an obtuse angle góc tù
chậm hiểu, trì độn
âm ỉ
an obtuse pain đau âm ỉ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "obtuse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.