Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
papper-grass
papper-grass
['peipəgrɑ:s]
danh từ
(thực vật học) cải xoong cạn


/'pepəgrɑ:s/

danh từ
(thực vật học) cải xoong cạn

Related search result for "papper-grass"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.