Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pasha


/'pɑ:ʃə/ (pacha)

/'pa:ʃə/

danh từ

Pasa, tổng trấn (Thổ nhĩ kỳ)


Related search result for "pasha"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.