Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
passion-play
passion-play
['pæ∫nplei]
danh từ
kịch huyền bí mô tả lại những khổ hình của Chúa


/'pæʃnplei/

danh từ
kịch huyền bí mô tả những khổ hình của Chúa

Related search result for "passion-play"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.