Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
patchouli
patchouli
['pæt∫uli:]
danh từ
(thực vật học) cây hoắc hương
dầu thơm bằng cây hoắc hương


/'pætʃuli:/

danh từ
(thực vật học) cây hoắc hương

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.