Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
payer
payer
['peiə]
danh từ
người trả tiền, người phải trả tiền


/'peiə/

danh từ
người trả tiền

Related search result for "payer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.