Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pelta


/'peltə/

danh từ, số nhiều peltae

/'pelti:/

cái mộc nhỏ, cái khiên nhỏ

(thực vật học) khiên


Related search result for "pelta"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.