Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pestilential
pestilential
[,pesti'len∫l]
Cách viết khác:
pestilent
['pestilənt]
như pestilent


/,pesti'lenʃəl/

tính từ
(thuộc) bệnh dịch; nguy hại như bệnh dịch
(nghĩa bóng) độc hại

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.