Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plaudit
plaudit
['plɔ:dit]
danh từ, (thường) số nhiều
tràng pháo tay hoan hô; sự hoan hô nhiệt liệt


/'plɔ:dit/

danh từ, (thường) số nhiều
tràng pháo tay hon hô
sự hoan hô nhiệt liệt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "plaudit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.