Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
porge
porge
[pɔ:dʒ]
ngoại động từ
lọc sạch hết gân (súc vật làm lễ tế thần trong đạo Do thái)


/pɔ:dʤ/

ngoại động từ
lọc sạch hết gân (súc vật làm lễ tế thần) (đạo Do thái)

Related search result for "porge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.